آخرین محصولات
دفترچه حاوی حل تشریحی سوالات عمومی سال 95 استخدام وزارت آموزش و پرورش
حل تشریحی سوالات دروس عمومی آزمون های استخدامی دستگاهها برگزار شده توسط سازمان سنجش
مجموعه سوالات چهار گزينه اي زمين شناسي
پك منابع تخصصي دبير علوم اجتماعي آزمون استخدام آموزش وپرورش
مجموعه تست هاي دروس تخصصي رياضي آزمون استخدام آموزش وپرورش (طراحي شده توسط سازمان سنجش در دوره هاي مختلف )
مجموعه تست هاي دروس تخصصي فيزيك آزمون استخدام آموزش وپرورش (طراحي شده توسط سازمان سنجش در دوره هاي مختلف )
پك منابع تخصصي مربي بهداشت ( مراقب سلامت مدارس ) آزمون استخدام آموزش وپرورش
پك منابع تخصصي دبير زيست شناسي آزمون استخدام آموزش و پرورش
پك منابع تخصصي دبير تربيت بدني (دبير ورزش ) آزمون استخدام آموزش وپرورش
پك منابع تخصصي هنرآموز حسابداري آزمون استخدام آموزش وپرورش
پك منابع تخصصي دبير ادبيات فارسي آزمون استخدام آموزش وپرورش
پك منابع تخصصي دبير شيمي استخدام آموزش و پرورش
پك منابع تخصصي دبير ديني و قرآن ( دبير معارف اسلامي ) آزمون استخدام آموزش وپرورش
پك منابع تخصصي دبير عربي آزمون استخدام وزارت آموزش وپرورش
پك كامل منابع تخصصي هنرآموز كامپيوتر آزمون استخدام آموزش وپرورش
پك كامل منابع تخصصي مربي امور تربيتي آزمون استخدام آموزش و پرورش
پك كامل منابع تخصصي آموزگار ابتدايي آزمون استخدام آموزش وپرورش
پك كامل درس اطلاعات عمومي ،دانش اجتماعي ، حقوق اساسي مصاحبه ، گزينش از دروس عمومي آزمون استخدام دستگاههاي اجرايي كشور
فايل 10 سري دفترچه هاي عمومي آزمون هاي استخدامي سال هاي گذشته (منجمله دفترچه هاي آزمون عمومي سالهاي 84 و 86 و 89 ) به همراه پاسخنامه در 159 صفحه
پك كامل درس زبان انگليسي عمومي از دروس عمومي آزمون استخدام دستگاههاي اجرايي كشور
پك كامل درس رياضي و آمار مقدماتي از دروس عمومي آزمون استخدام دستگاههاي اجرايي كشور
پك كامل درس فناوري اطلاعات (مهارت هاي هفت گانه ICDL) از دروس عمومي آزمون استخدام دستگاههاي اجرايي كشور
پك كامل درس هوش و توانمندي هاي عمومي از دروس عمومي آزمون استخدام دستگاههاي اجرايي كشور
پك كامل درس معارف اسلامي از دروس عمومي آزمون استخدام دستگاههاي اجرايي كشور
پك كامل درس زبان و ادبيات فارسي از دروس عمومي آزمون استخدام دستگاههاي اجرايي كشور
پیشنهاد فروشگاه
محبوب ترین محصولات