لیست محصولات

مجموعه سوالات تستي زمين شناسي

مجموعه سوالات چهار گزينه اي زمين شناسي
قیمت: 5000 تومان

پك منابع تخصصي دبير علوم اجتماعي

پك منابع تخصصي دبير علوم اجتماعي آزمون استخدام آموزش وپرورش
قیمت: 10000 تومان

مجموعه تست هاي دروس تخصصي دبير رياضي

مجموعه تست هاي دروس تخصصي رياضي آزمون استخدام آموزش وپرورش (طراحي شده توسط سازمان سنجش در دوره هاي مختلف )
قیمت: 5000 تومان

مجموعه تست هاي دروس تخصصي دبير فيزيك

مجموعه تست هاي دروس تخصصي فيزيك آزمون استخدام آموزش وپرورش (طراحي شده توسط سازمان سنجش در دوره هاي مختلف )
قیمت: 5000 تومان

منابع تخصصي مربي بهداشت

پك منابع تخصصي مربي بهداشت ( مراقب سلامت مدارس ) آزمون استخدام آموزش وپرورش
قیمت: 10000 تومان

سوالات تستي آزمون استخدام دبير زيست شناسي

پك منابع تخصصي دبير زيست شناسي آزمون استخدام آموزش و پرورش
قیمت: 5000 تومان

پك منابع تخصصي استخدام دبير تربيت بدني

پك منابع تخصصي دبير تربيت بدني (دبير ورزش ) آزمون استخدام آموزش وپرورش
قیمت: 10000 تومان

پك منابع تخصصي استخدام هنرآموز حسابداري

پك منابع تخصصي هنرآموز حسابداري آزمون استخدام آموزش وپرورش
قیمت: 10000 تومان

پك منابع تخصصي استخدام دبير ادبيات فارسي

پك منابع تخصصي دبير ادبيات فارسي آزمون استخدام آموزش وپرورش
قیمت: 10000 تومان

پك منابع تخصصي استخدام دبير شيمي

پك منابع تخصصي دبير شيمي استخدام آموزش و پرورش
قیمت: 10000 تومان

پك منابع تخصصي استخدام دبير معارف اسلامي

پك منابع تخصصي دبير ديني و قرآن ( دبير معارف اسلامي ) آزمون استخدام آموزش وپرورش
قیمت: 10000 تومان

پك منابع تخصصي استخدام دبير عربي

پك منابع تخصصي دبير عربي آزمون استخدام وزارت آموزش وپرورش
قیمت: 10000 تومان

پك منابع تخصصي استخدام هنرآموز كامپيوتر

پك كامل منابع تخصصي هنرآموز كامپيوتر آزمون استخدام آموزش وپرورش
قیمت: 10000 تومان

پك منابع تخصصي استخدام مربي امور تربيتي

پك كامل منابع تخصصي مربي امور تربيتي آزمون استخدام آموزش و پرورش
قیمت: 15000 تومان

پك منابع تخصصي استخدام آموزگار ابتدايي

پك كامل منابع تخصصي رشته شغلي آموزگار ابتدايي آزمون استخدام آموزش وپرورش
قیمت: 15000 تومان

پك كامل اطلاعات عمومي ، دانش اجتماعي ، حقوق اساسي ، مصاحبه ، گزينش

پك كامل درس اطلاعات عمومي ،دانش اجتماعي ، حقوق اساسي مصاحبه ، گزينش از دروس عمومي خوشه هاي شغلي آزمون استخدام آموزش و پرورش و آزمون استخدام متمركز دستگاههاي اجرايي كشور
قیمت: 5000 تومان

پك كامل 10 سري دفترچه هاي آزمون عمومي استخدام

فايل 10 سري دفترچه هاي عمومي آزمون هاي استخدامي سال هاي گذشته (منجمله دفترچه هاي آزمون عمومي سالهاي 84 و 86 و 89 ) به همراه پاسخنامه در 159 صفحه
قیمت: 5000 تومان

پك كامل زبان انگليسي عمومي

پك كامل درس زبان انگليسي عمومي از دروس عمومي خوشه هاي شغلي آزمون استخدام آموزش وپرورش و آزمون استخدام متمركز دستگاههاي اجرايي كشور
قیمت: 5000 تومان

پك كامل رياضي و آمارمقدماتي

پك كامل درس رياضي و آمار مقدماتي از دروس عمومي خوشه هاي شغلي آزمون استخدام آموزش وپرورش و آزمون استخدام متمركز دستگاههاي اجرايي كشور
قیمت: 5000 تومان

پك كامل درس فناوري اطلاعات (مهارت هاي هفت گانه ICDL)

پك كامل درس فناوري اطلاعات (مهارت هاي هفت گانه ICDL) از دروس عمومي خوشه هاي شغلي آزمون استخدام آموزش وپرورش و آزمون استخدام متمركز دستگاههاي اجرايي كشور
قیمت: 5000 تومان