آخرین محصولات
پك كامل درس اطلاعات عمومي ،دانش اجتماعي ، حقوق اساسي مصاحبه ، گزينش از دروس عمومي آزمون استخدام دستگاههاي اجرايي كشور
فايل 10 سري دفترچه هاي عمومي آزمون هاي استخدامي سال هاي گذشته (منجمله دفترچه هاي آزمون عمومي سالهاي 84 و 86 و 89 ) به همراه پاسخنامه در 159 صفحه
پك كامل درس زبان انگليسي عمومي از دروس عمومي آزمون استخدام دستگاههاي اجرايي كشور
پك كامل درس رياضي و آمار مقدماتي از دروس عمومي آزمون استخدام دستگاههاي اجرايي كشور
پك كامل درس فناوري اطلاعات (مهارت هاي هفت گانه ICDL) از دروس عمومي آزمون استخدام دستگاههاي اجرايي كشور
پك كامل درس هوش و توانمندي هاي عمومي از دروس عمومي آزمون استخدام دستگاههاي اجرايي كشور
پك كامل درس معارف اسلامي از دروس عمومي آزمون استخدام دستگاههاي اجرايي كشور
پك كامل درس زبان و ادبيات فارسي از دروس عمومي آزمون استخدام دستگاههاي اجرايي كشور
پیشنهاد فروشگاه
محبوب ترین محصولات