داوطلبان و مشتريان محترمي كه از فروشگاه اينترنتي استخدام ايديو خريد مي نمايند در صورت خريد موفق قوانين ذيل را نيز پذيرفته اند :

1- شخص داوطلب يا خريدار محترم ، عناوين محصول و مطالب مربوطه را بطور كامل مطالعه نموده است و با علم به اينكه لزوما پك ها و منابع خريداري شده منبع اصلي آزمون نخواهد بود ، نسبت به خريد محصول اقدام مي نمايد .

2- فايل هاي خريداري شده را صرفا خودشخص داوطلب يا خريدار محترم استفاده خواهد كرد و مسئوليت حقوقي هرگونه انتشار يا فروش اين فايل هاي خريداري شده از طريق پايگاههاي ديگر و يا كافي نت ها با ايشان خواهد بود .

3- در صورت انصراف از خريد ،پس از كسر هزينه از حساب مشتري، فروشگاه اينترنتي استخدام ايديو 85 درصد هزينه هاي پرداخت شده را برمي گرداند و 15 درصد كل هزينه بابت كارمزد خدمات شركت هاي ميزبان فروشگاه ، غير قابل استرداد مي باشد.

4- در صورت نياز به هرگونه ارائه نظر و يا انتقاد و پيشنهاد به صورت محترمانه از طريق درگاههاي فروشگاه (اينجا)مطلب را منعكس نموده و از طريق ايميلي كه ارائه شده منتظر دريافت پاسخ بمانيد .

5- شخص داوطلب يا مشتري از هرگونه بي احترامي به افراد در اين فروشگاه خودداري مي نمايد .و مسئوليت قانوني و حقوقي بي احترامي را بر عهده مي گيرد.

6- شخص داوطلب يا خريدار با علم به اينكه منابعي كه از اين فروشگاه تهيه كرده است بنا نيست پوشش كامل آزمون استخدام را داشته باشد نسبت به خريد اقدام نموده و براي موفقيت قطعي كتب دانشگاهي و مرتبط را نيز مطالعه مي نمايد.

7- مسئوليت هر گونه عدم پذيرش در آزمون استخدام با شخص داوطلب (مشتري فروشگاه ) مي باشد .

8- مسئوليت عدم درج صحيح ايميل شخصي و عدم دريافت لينك دانلود فايل با شخص داوطلب يا خريدار فروشگاه مي باشد.

9- مدت اعتبار لينك دانلود فايل ارسال شده به ايميل مشتري 24 ساعت مي باشد و پس از آن لينك اعتبار ندارد . لذا در صورت منقضي شدن اعتبار لينك فروشگاه مسئوليتي در قبال اين كوتاهي مشتري در دانلود فايل نخواهد داشت .

10- در صورت درج اشتباه ايميل بخاطر تايپ اشتباه حروف و يا كم و زياد شدن حروف ايميل و عدم دريافت لينك دانلود فايل در ايميل واقعي مشتري ، فروشگاه مسئوليتي در قبال اين اشتباه مشتري نخواهد داشت .