• دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدام آموزش و پرورش سال 95
 • پک ویژه سوالات آزمون های استخدامی 6 سال اخیر
 • مجموعه سوالات تستي زمين شناسي
 • پك منابع تخصصي دبير علوم اجتماعي
 • مجموعه تست هاي دروس تخصصي دبير رياضي
 • مجموعه تست هاي دروس تخصصي دبير فيزيك
 • منابع تخصصي مربي بهداشت
 • پک دروس تخصصی استخدام دبير زيست شناسي
 • پك منابع تخصصي استخدام دبير تربيت بدني
 • پك منابع تخصصي استخدام هنرآموز حسابداري
 • پك منابع تخصصي استخدام دبير ادبيات فارسي
 • پك منابع تخصصي استخدام دبير شيمي
 • پك منابع تخصصي استخدام دبير معارف اسلامي
 • پك منابع تخصصي استخدام دبير عربي
 • پك منابع تخصصي استخدام هنرآموز كامپيوتر
 • پك منابع تخصصي استخدام مربي امور تربيتي
 • پك منابع تخصصي استخدام آموزگار ابتدايي
 • پك كامل اطلاعات عمومي ، دانش اجتماعي ، حقوق اساسي ، مصاحبه ، گزينش
 • پك كامل 10 سري دفترچه هاي آزمون عمومي استخدام
 • پك كامل زبان انگليسي عمومي
 • پك كامل رياضي و آمارمقدماتي
 • پك كامل درس فناوري اطلاعات (مهارت هاي هفت گانه ICDL)
 • نمونه سوال هوش و توانمندي هاي عمومي
 • پك كامل درس معارف اسلامي
 • پك كامل درس زبان و ادبيات فارسي