درباره ما

گروه علمي سيب با استفاده از منابع معتبر و نمونه سوالات تكرار شده در آزمون هاي استخدامي به منظور همراهي با داوطلبان محترم استخدام كه دسترسي به منابع و نمونه سوالات ندارند راه اندازي و درصدد كاهش نگراني هاي داوطلبان محترم براي شركت درآزمون هاي استخدام از طريق آشنايي و آموزش بيشتر مي باشد.

منابع و نمونه سوالات ارائه شده در اين پايگاه ، شما را از هزينه هاي چندين باره و گاها نامرتبط معاف مي نمايد.


تلفن پشتیبانی فروشگاه :

09127516759